Quyết định 414/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
(ngày cập nhật 4/1/2021 12:43:00 PM)
 
Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030”.
 

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là: Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp được kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực, bảo đảm tổ chức thực hiện các hoạt động thú y có hiệu lực, hiệu quả; kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chủ động hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Để thực hiện 9 mục tiêu cụ thể; các cấp, các ngành và các địa phương cần triển khai thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 4 dự án ưu tiên gồm:

1. Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyn lây giữa động vật và người.

2. Tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kim tra vệ sinh thú y và ATTP đi với động vật, sản phẩm động vật.

3. Nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc, vắc xin thú y bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

4. Đầu tư, nâng cấp, tăng cường năng lực quản lý, hệ thống các phòng thử nghiệm chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, vệ sinh thú y, ATTP.

Nguồn vốn thực hiện Đề án: (a)Nguồn ngân sách nhà nước (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) theo phân cấp hiện hành (trung ương, địa phương) và quy định của Luật Đầu tư công; (b)Nguồn phí được để lại chi theo quy định pháp luật về phí, lệ phí; (c)Các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; (d)Nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, dự án khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chi tiết, nội dung tham khảo tại: http://vanban.chinhphu.vn

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:21

<< Quay lại
Các tin khác
  Xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh trong Quý I năm 2021
  Thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908744