Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030
(ngày cập nhật 4/1/2021 12:41:00 PM)
 
Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đến năm 2030, ngành chế biến rau quả phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững; đáp ứng yêu cầu sản xuất và nhu cầu thị trường tiêu thụ; có trình độ công nghệ tiên tiến được găn với các vùng sản xuất rau quả tâp trung, sản lượng hàng hóa lớn; sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao; góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam đứng trong số 05 nước hàng đầu thế giới.
 

Theo đó, Đề án đưa ra 05 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030, như: (1) giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8-10 tỷ USD. Trong đó, tỷ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến đạt 30% trở lên; (2) Tổn thất sau thu hoạch rau quả giảm bình quân trên 1,0%/năm; (3) Trên 70% cơ sở chế biến, bảo quản rau quả xuất khẩu đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến; (4) Công suất chế biến rau quả đạt 2 triệu tấn sản phẩm/năm, gấp gần 2 lần so với năm 2020; (5) Thu hút đầu tư mới 50-60 cơ sở chế biến rau quả có quy mô lớn và vừa; xây dựng, phát triển thành công một số tập đoàn, doanh nghiệp chế biến rau quả hiện đại ngang tầm khu vực, thế giới với khả năng cạnh tranh quốc tế cao.

Để đạt được các mục tiêu, Đề án chỉ ra 05 nhóm nhiệm vụ, gồm: (1) Đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực chế biến rau quả; (2) Phát triển cơ sở sơ chế, bảo quản rau quả tươi; (3) Đẩy mạnh chế biến các sản phẩm rau quả chủ lực, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; (4) Tổ chức sản xuất rau quả nguyên liệu phục vụ chế biến; (5) Phát triển thị trường tiêu thụ rau quả.

Đồng thời, Đề án cũng đưa ra 05 nhóm giải pháp, cụ thể: (1) Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển chế biến rau quả; (2) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ tiên tiến vào chế biến, bảo quản rau quả; (3) Nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm rau quả; (4) Phát triển hệ thống logistics và công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành rau quả; (5) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện đề án, rà soát và hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm rau quả chế biến.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Tuyết Minh
Số lần xem:28

<< Quay lại
Các tin khác
  Xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh trong Quý I năm 2021
  Thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908788