Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
(ngày cập nhật 3/2/2021 2:49:00 PM)
 
Ngày 25/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 255/QĐ-TTg.
 

Thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019, phấn đấu đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì xây dựng và tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cơ cấu lại ngành một cách thực chất, hiệu quả hơn trong bối cảnh và yêu cầu mới.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh; bảo vệ môi trường, sinh thái, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn và đảm bảo an ninh quốc phòng; đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.

Các mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt được đến năm 2025: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GDP) ngành nông nghiệp đạt khoảng 2,5 đến 3,0%/năm; Tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân từ 7,0 đến 8,0%/năm; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 30%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%; tỷ trọng giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao đạt trên 20%; tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt trên 8%/năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 55%; trên 80% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 42%...

Với 03 nhóm nhiệm vụ chính là: (1) Cơ cấu sản phẩm theo 3 trục sản phẩm chủ lực; (2) Cơ cấu lại sản xuất theo từng lĩnh vực; (3) Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo vùng, Kế hoạch đưa ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu như đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách; phát triển khoa học, công nghệ; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn; Thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic; hội nhập quốc tế, phát triển thị trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai…

Kế hoạch đã cụ thể hóa nhiệm vụ chủ trì, phối hợp của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hiệp hội ngành hàng; trong đó Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Hoàng Linh
Số lần xem:782

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
  Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch vụ hè thu, mùa và định hướng vụ đông 2021 các tỉnh phía Bắc
  Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I năm 2021 tăng trưởng mạnh
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152859