Ban hành Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
(ngày cập nhật 2/23/2021 11:46:00 AM)
 
Ngày 16/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 08/VBHN-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016; Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019).
 

Thông tư này hướng dẫn khoản 3 Điều 37 của Luật Thú y, cụ thể như sau:

a) Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch; Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện miễn kiểm dịch; Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam; Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

b) Nội dung, hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam và động vật, sản phẩm động vật trên cạn mang theo người; đánh dấu, cấp mã số động vật trên cạn, niêm phong phương tiện vận chuyển, vật dụng chứa đựng động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.

Thông tư này cũng hướng dẫn thực hiện kiểm dịch động vật và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu trước thông quan đối với lô hàng vừa phải kiểm dịch động vật vừa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Chi tiết, nội dung tham khảo tại: http://vanban.chinhphu.vn

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:6

<< Quay lại
Các tin khác
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030
  Tết Nguyên đán Tấn Sửu sum vầy, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, ổn định sản xuất
  Ban hành Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
  Quảng Nam phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la
  Bắc Kạn định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11832629