Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
(ngày cập nhật 2/2/2021 3:56:00 PM)
 
Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 487/BNN-KH ngày 22/01/2021 hướng dẫn các chủ đầu tư thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến hết ngày 31/01/2021 chưa giải ngân hết kế hoạch được giao.
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, kế hoạch đầu tư công năm 2020 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2021 sau khi thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến hết ngày 31/01/2021 chưa giải ngân hết kế hoạch được giao như sau:

- Sau ngày 31/01/2021, chủ đầu tư làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước để chuyển số vốn còn lại chưa giải ngân sang năm 2021, đồng thời đối chiếu số liệu giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 theo từng dự án (đến ngày 31/01/2021), kèm theo văn bản đề nghị số vốn kéo dài sang năm 2021 gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 01/3/2021 để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (như phụ lục kèm theo).

- Chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân số vốn năm 2020 được kéo dài trên phần mềm http://mic.mard.gov.vn.

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Bộ khi dự án không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 do không làm thủ tục chuyển nguồn tại Kho bạc Nhà nước hoặc chậm báo cáo về Bộ. Số vốn còn lại chưa giải ngân của kế hoạch năm 2020 sẽ thu hồi về ngân sách trung ương hoặc hủy dự toán; Bộ không bố trí lại số vốn này trong các năm sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch) để phối hợp xử lý./.

Download file đính kèm:
Đỗ Việt
Số lần xem:153

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I năm 2021 tăng trưởng mạnh
  Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021
  Hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11907309