Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý ngành thủy lợi giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến 2045”.
(ngày cập nhật 1/11/2021 3:17:00 PM)
 
Ngày 31/12/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý ngành thủy lợi giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến 2045” tại Quyết định số 5453/QĐ-BNN-TCTL.
 

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm: Ứng dụng được công nghệ viễn thám và GIS nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm của ngành thủy lợi và phòng chống thiên tai, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợpvới xu thế phát triển ứng dụng công nghệ trên thế giới

Một số mục tiêu cụ thể theo các giai đoạn:

a) Giai đoạn 2021-2030:

Xây dựng cơ sở hạ tầng: trung tâm điều hành, nhà làm việc; lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ bản; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật đảm bảo triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giai đoạn đầu 2021-2025;

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, công cụ ứng dụng viễn thám kết hợp với GIS và các nguồn dữ liệu khác;

Từng bước triển khai các ứng dụng, sản phẩm phục vụ và hỗ trợ quản lý nhà nướccó tính cấp thiết cao của ngành thủy lợi.

b) Giai đoạn 2030-2045:

Hoàn thiện lắp đặt các trang thiết bị, công nghệ; xây dựng được bộ phận chuyên môn mạnh; đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật lực để phát triển ứng dụng đa dạng của công nghệ viễn thám và GIS;

Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm của quản lý nhà nước của ngành; phát huy được hiệu quả trong hỗ trợ điều hành cấp nước, tiêu thoát nước, ứng phó với lũ, ngập lụt, úng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và các lĩnh vực khác liên quan nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu;

Từng bước phát triển được các hoạt động cung ứng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu sử dụng sản phẩm từ công nghệ viễn thám và GIS của thị trường.

Trên cơ sở các mục tiêu, Đề án đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp cùng với tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện với dự kiến tổng kinh phí là 200 tỷ đồng, đề xuất kinh phí giai đoạn 2021 – 2025 là 55 tỷ đồng.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:15

<< Quay lại
Các tin khác
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý ngành thủy lợi giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến 2045”.
  Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp tại một số tỉnh.
  Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
  Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu GSĐG phục vụ công tác quản lý ngành
  Kéo dài thời gian bố trí vốn cho một số dự án vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11762605