Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp tại một số tỉnh.
(ngày cập nhật 1/11/2021 3:16:00 PM)
 
Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản số 1865/TTg-NN và 1866/TTg-NN điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp tại một số tỉnh.
 

Thực hiện Nghị quyết số 187/NQ-CP ngày 29/12/2020 của Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và trên cơ sở báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm cấp tỉnh và cân đối nhu cầu sử dụng đất đến ngày 31/12/2020; nhằm thực hiện có hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến năm 2020 đã phê duyệt, phát huy nguồn lực đất đai tại các địa phương và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chủ động đón làn sóng cho đầu tư phát triển sau dịch Covid-19 ở một số địa phương; Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đối với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệpở một số địa phương do chưa thực hiện đến ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

1. Tạm thời điều chỉnh giảm 1.470 ha chỉ tiêu sử đất khu công nghiệp tại một số tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Sóc Trăng.

2. Điều chỉnh tăng 1.470 ha chỉ tiêu sử đất khu công nghiệp tại một số tỉnh, gồm: Thái Nguyên 975 ha, Hậu Giang 120 ha, Lào Cai 375 ha.

Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung và căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, pháp luật về đất đai và quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn theo quy định pháp luật đảm bảo thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:10

<< Quay lại
Các tin khác
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý ngành thủy lợi giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến 2045”.
  Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp tại một số tỉnh.
  Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
  Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu GSĐG phục vụ công tác quản lý ngành
  Kéo dài thời gian bố trí vốn cho một số dự án vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11762627