Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021
(ngày cập nhật 12/31/2020 2:55:00 PM)
 
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của cả nước và ngành.
 

Ngành Nông nghiệp và PTNT có nhiều cơ hội, nhưng đang đứng trước những thách thức mới: Chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm còn thấp, nên năng lực cạnh tranh của ngành còn hạn chế; thị trường tiêu thụ chịu tác động chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; đại dịch Covid-19 chưa thể sớm kết thúc, tác động tiêu cực có thể kéo dài, nhất là đối với tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thương mại; dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, dịch tả lợn Châu Phi cần thời gian dài để xử lýảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu, cũng như tiêu thụ trong nước; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn, thiên tai khó lường, hạn hán và xâm nhập mặn được dự báo tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp.... Những yếu tố trên sẽ tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực phấn đấu, tập trung nguồn lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP và hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021 của ngành nông nghiệp và PTNT là:

- Tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp khoảng 2,7 - 3%;

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất NLTS trên 2,8 - 3,1%; trong đó trồng trọt tăng 1,3%, chăn nuôi tăng 5,7%, thủy sản tăng 3,8%, lâm nghiệp tăng 5,0%;

- Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD;

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định mức 42% và nâng cao chất lượng rừng;

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 70%; ít nhất 200 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 91%;

- Thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp; cả nước có 19.500 HTX NN, trong đó trên 16.500 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Để đạt mục tiêu trên, toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa của từng vùng, miền. Đồng bộ hóa các giải pháp và chương trình, kế hoạch hành động phát triển nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn phồn thịnh, văn minh. Trong đó, tập trung các nội dung sau:

Một là, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường trên cơ sở đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Phát hiện, xử lý kịp thời dịch bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng dịch. Giải quyết dứt điểm việc gỡ “Thẻ vàng” của EC đối với khai thác hải sản.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, sớm hoàn thành sửa đổi Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn.

Ba là, phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường quản lý tài nguyên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo vệ tốt và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên hiện có. Chú trọng phát triển thủy lợi và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng các phương án ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ, sạt lở; xây dựng và triển khai đề án tổng thể về sắp xếp, di dời, bố trí lại dân cư vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.

Bốn là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi nông nghiệp số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Năm là, tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính quản lý ngành nông nghiệp và tổ chức sự nghiệp công lập từ trung ương tới địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Với những bài học kinh nghiệm rút ra từ những thành tựu to lớn đã đạt được nhiệm kỳ qua và năm 2020, bước vào năm 2021 khởi đầu giai đoạn mới, chúng ta tin tưởng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của bà con nông dân cả nước, ngành nông nghiệp sẽ quyết tâm đạt được các chỉ tiêu đề ra./.

Trần Gia Long
Số lần xem:263

<< Quay lại
Các tin khác
  Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Luật hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
  Chủ động cắt giảm lượng giống, phân bón để giảm giá thành sản xuất lúa vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
  Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
  Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch vụ hè thu, mùa và định hướng vụ đông 2021 các tỉnh phía Bắc
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12211156