Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu GSĐG phục vụ công tác quản lý ngành
(ngày cập nhật 12/30/2020 4:32:00 PM)
 
Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thiết lập một hệ thống CSDL dùng chung để giám sát đánh giá quá trình thực hiện chiến lược, kế hoạch 5 năm và hàng năm, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các chương trình và kế hoạch hành động của ngành, công tác tổng hợp phục vụ báo cáo giao ban Bộ, Chính phủ.
 

Số liệu trong ngành Nông nghiệp và PTNT hiện nay đang được thu thập, lưu trữ rải rác ở nhiều đơn vị khác nhau. Mỗi khi cần số liệu làm các báo cáo tổng hợp, đánh giá kế hoạch, chương trình, đề án hoặc phục vụ lãnh đạo Bộ, việc thu thập số liệu mất khá nhiều thời gian, đôi khi khó tiếp cận hoặc không có thông tin chính xác.

Thực hiện chủ trương và yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hiện nay, tất cả các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT phải ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, Vụ Kế hoạch đã đề xuất xây dựng một cơ sở dữ liệu dùng chung trong ngành Nông nghiệp. Tại đây, các Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ cùng có trách nhiệm cập nhật, khai thác thông tin. Năm 2019, dự án MECARP đã hỗ trợ xây dựng CSDL theo dõi đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trên cơ sở nền tảng này, năm 2020, các phân hệ phục vụ chỉ đạo điều hành, theo dõi đánh giá kế hoạch ngành, theo dõi đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững được xây dựng, từng bước định hình nên bức tranh chung cho hệ thống CSDL ngành.

Đến ngày 30/12/2020, các đơn vị trong Bộ và các Sở Nông nghiệp và PTNT đều đã áp dụng hình thức báo cáo trực tuyến và sử dụng thành thạo phần mềm. Đã có khoảng 180 chỉ tiêu được cập nhật số liệu từ năm 2016 cho tới năm 2019, trong đó một số chỉ tiêu có trong niên giám thống kê được cập nhật từ năm 2000.

Vụ Kế hoạch đã tổ chức nhiều buổi giới thiệu với các Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trong Bộ và được các đơn vị đánh giá cao về tính tiện ích. Kết quả trên cho thấy việc mở rộng CSDL để quản lý nội dung theo hướng tập trung, thống nhất là hoàn toàn đúng đắn.

Hệ thống CSDL đã giải quyết được những vấn đề lớn trong quản lý và điều hành tại các cơ quan nhà nước. Việc xây dựng chính sách, kế hoạch sẽ được xây dựng trên một nguồn dữ liệu nhất quán, để không xảy ra tình trạng thiếu đồng nhất hay cố tình bị sai lệch trong quá trình báo cáo. Số liệu và hiện trạng phát triển có thể được tiếp cận mọi lúc, mọi nơi giúp cho các nhà quản lý lập tức có thể nhìn thấy và nắm bắt tình hình mà không phải chờ báo cáo giấy từ cấp dưới. điều này giúp cho việc ra quyết định điều hành được thực hiện một cách nhanh chóng, giảm được rất nhiều thời gian báo cáo từ cơ sở đến các cấp lãnh đạo.

Lê Minh
Số lần xem:127

<< Quay lại
Các tin khác
  Xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh trong Quý I năm 2021
  Thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908826