Kéo dài thời gian bố trí vốn cho một số dự án vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(ngày cập nhật 12/30/2020 4:31:00 PM)
 
Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, ngày 19 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9713/VPCP-KTTH về việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho một số dự án vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6671/BNN-KH ngày 25 tháng 9 năm 2020 và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về thời gian bố trí vốn cho các dự án trái phiếu Chính phủ chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian bố trí kế hoạch vốn đến năm 2022 đối với 04 dự án (Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Hệ thống thủy lợi Tà Pao, Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ) và đến năm 2023 đối với 03 dự án (Hồ Bản Mồng giai đoạn 1, Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1, Hồ Sông Chò 1) như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin và số liệu báo cáo.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo khẩn trương giải ngân hết 100% số kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án nêu trên trong năm 2020. Chịu trách nhiệm tập trung bố trí số vốn còn thiếu của các dự án nêu trên theo quy định để sớm hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công./.

Văn Thủy
Số lần xem:30

<< Quay lại
Các tin khác
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ quản lý ngành thủy lợi giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến 2045”.
  Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp tại một số tỉnh.
  Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
  Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu GSĐG phục vụ công tác quản lý ngành
  Kéo dài thời gian bố trí vốn cho một số dự án vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11761323