Thanh Hóa - Liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa gạo cho lợi nhuận cao hơn sản xuất thông thường từ 30-50 triệu đồng/ha
(ngày cập nhật 11/18/2020 1:58:00 PM)
 
Năm 2020, sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị tại Thanh Hóa tiếp tục được triển khai mở rộng; các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng lên tới 60.500 ha.
 

Trong đó, sản xuất mía nguyên liệu 17.084 ha; sắn nguyên liệu 11.000 ha; lúa giống 4.000 ha; lúa thương phẩm 6.500 ha; cây thức ăn chăn nuôi 12.700 ha; còn lại là các loại cây trồng khác.

Nhờ tích tụ, tập trung ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, đồng thời tổ chức sản xuất theo hướng liên kết hữu cơ giữa cây trồng, vật nuôi với thị trường tiêu thụ nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

Một số điển hình như: Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất hạt giống lúa lai F1, giống lúa thuần và lúa thương phẩm tại huyện Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Nông Cống… đã tăng hiệu quả kinh tế lên từ 1,2-1,5 lần so với sản xuất thông thường, lợi nhuận cao hơn từ 30-50 triệu đồng/ha; mô hình tích tụ ruộng đất để trồng cây ăn quả có múi tại huyện Thọ Xuân cho thu nhập 500 triệu đồng/ha, lợi nhuận 350 triệu đồng/ha; mô hình trồng cây dược liệu tại Triệu Sơn cho thu nhập 400 triệu đồng/ha/năm; mô hình nuôi trồng thủy sản tăng hiệu quả khoảng 30% so với thông thường...

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể, kịp thời của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ, ban ngành Trung ương, UBND tỉnh; sự tham mưu có hiệu quả của ngành nông nghiệp, quá trình tổ chức triển khai quyết liệt của các địa phương, cùng sự cố gắng nỗ lực của nông dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành sản xuất và quản lý Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Mỹ Duyên
Số lần xem:10

<< Quay lại
Các tin khác
  Thanh Hóa - Liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa gạo cho lợi nhuận cao hơn sản xuất thông thường từ 30-50 triệu đồng/ha
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 năm 2020
  Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045
  Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11693390