Hạn chế tối đa tình trạng gia tăng diện tích, phát triển nóng “theo phong trào” đối với cây cam, bưởi; nhất là ở các vùng không phù hợp
(ngày cập nhật 11/18/2020 1:51:00 PM)
 
Đó là một trong những chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả có múi các tỉnh phía Bắc, được tổ chức tại Hòa Bình ngày 10/11/2020.
 

Cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh) là nhóm cây có diện tích, sản lượng lớn nhất trong sản xuất cây ăn quả, cho thu nhập cao, được trồng ở hầu khắp các vùng, địa phương trên cả nước. Diện tích, sản lượng cây có múi cả nước liên tục tăng trong những năm gần đây; trong đó, tại phía Bắc, từ năm 2009-2019, tốc độ tăng trưởng cây có múi bình quân 10%/năm về diện tích (tương ứng 7,3 nghìn ha/năm), 12,5% về sản lượng (tương ứng 69,4 nghìn tấn/năm).

Năm 2019, tổng diện tích cây có múi ở phía Bắc đạt 122 nghìn ha, chiếm 47,5% diện tích cây có múi cả nước, chiếm 29% so với tổng diện tích cây ăn quả phía Bắc. Trong đó, diện tích cam đạt 54,4 nghìn ha, năng suất 130,6 tạ/ha, sản lượng 488 nghìn tấn; diện tích bưởi 49 nghìn ha, năng suất 127,7 tạ/ha, sản lượng 406 nghìn tấn…

Quả có múi nước ta hiện nay chủ yếu được tiêu thụ dạng quả tươi tại thị trường nội địa. Mặc dù vậy, tổng giá trị xuất khẩu quả có múi từ năm 2015 đến nay liên tục tăng, từ 16,5 triệu USD lên 71,4 triệu USD năm 2017 và 47,5 triệu USD năm 2019.

Bên cạnh những mặt ưu việt, cây có múi ở nước ta nói chung và phía Bắc nói riêng hiện đang đứng trước những hạn chế, thách thức như: Diện tích tăng quá nhanh, kể cả ở những nơi không phù hợp với cây có múi; kỹ thuật đầu tư canh tác chưa căn cơ, từ chất lượng giống, cơ cấu giống đến quy trình kỹ thuật; công nghiệp chế biến chưa phát triển, phần lớn là ăn tươi; thị trường xuất khẩu còn yếu so với các cây ăn quả khác…

Nhằm tiếp tục phát triển sản xuất cây có múi hiệu quả cao, bền vững trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: (1) Hạn chế tối đa tình trạng gia tăng diện tích, rà soát điều chỉnh lại diện tích cho phù hợp, tiếp tục tái canh, ghép cải tạo các vườn cây già cỗi; (2) Đẩy mạnh phát triển giống có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, giống có nguồn gốc rõ ràng; phát triển các giống cây có múi đặc sản địa phương có lợi thế cạnh tranh; cơ cấu giống rải vụ thu hoạch; (3) Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh/kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống không đủ tiêu chuẩn; (4) Hoàn thiện quy trình thâm canh cây có múi phù hợp với các vùng, miền khác nhau; đẩy mạnh áp dụng thực hành tốt trong sản xuất để khắc phục, giảm thiểu tình trạng canh tác thiếu bền vững, lạm dụng phân bón vô cơ và thuốc BVTV hóa học; (5) Phát triển công nghiệp chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm; (6) Tăng cường công tác thông tin, dự báo, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngoài ra, cần cụ thể hóa các chính sách hiện hành của Chính phủ, đồng thời tùy điều kiện thực tế của địa phương ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ đầu tư phát triển cây có múi theo hướng ưu tiên các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh gắn với đầu tư công nghệ sau thu hoạch, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững./.

Mỹ Duyên
Số lần xem:66

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ – TTg, ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
  Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
  Chính phủ hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11765376