Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.
(ngày cập nhật 11/5/2020 9:47:00 AM)
 
Ngày 27/10/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.
 

Thông tư này quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi, bao gồm các nội dung sau:

1. Quy hoạch thủy lợi:

a) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh;

b) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi của hệ thống công trình thủy lợi liên quan từ 02 tỉnh trở lên.

2. Điều tra cơ bản thủy lợi:

a) Điều tra hiện trạng số lượng, chất lượng và năng lực phục vụ của công trình thủy lợi; nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

b) Điều tra hiện trạng cơ cấu tổ chức; cơ chế chính sách trong hoạt động thủy lợi;

c) Điều tra, đánh giá tác động của công trình thủy lợi đến môi trường và đời sống của người dân;

d) Điều tra, thu thập thông tin quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy lợi.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.

 

Chi tiết nội dung Thông tư theo file đính kèm.

Download file đính kèm:
Cao Vũ Hiển
Số lần xem:21

<< Quay lại
Các tin khác
  Thanh Hóa - Liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa gạo cho lợi nhuận cao hơn sản xuất thông thường từ 30-50 triệu đồng/ha
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 năm 2020
  Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045
  Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11693396