Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(ngày cập nhật 10/15/2020 10:04:00 AM)
 
Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1526/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Để triển khai xây dựng Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Luật Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, cụ thể như sau:

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Tổ chức thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Thành phần của Hội đồng thẩm định:

Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;

Các thành viên Hội đồng bao gồm đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ủy ban Dân tộc và một số tổ chức tư vấn, chuyên gia về quy hoạch am hiểu điều kiện vùng do Chủ tịch Hội đồng lựa chọn tùy theo vùng quy hoạch;

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kinh phí hoạt động:

Được bố trí trong chi phí lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:25

<< Quay lại
Các tin khác
  Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch.
  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050
  Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11657634