Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch.
(ngày cập nhật 10/14/2020 2:52:00 PM)
 
Thông báo số 352/TB-VPCP ngày 04/10/2020 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch.
 

Ngày 08/09/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và Lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng kết luận như sau:

Đánh giá cao việc tổ chức thực hiện, nghiên cứu và đề xuất các phương án phân vùng trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Các phương án đề xuất đã xây dựng trên cơ sở các yếu tố liên kết để phát triển, tương đồng về lịch sử, văn hóa và điều kiện tự nhiên cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa riêng của các vùng, miền. Trên cơ sở kết quả này, giao Hội đồng Quy hoạch quốc gia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án phân vùng tối ưu nhất, kết hợp hài hòa giữa phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng an ninh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở điều hành, phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước mắt, để đảm bảo tính ổn định và kế thừa các kết quả phát triển KTXH giai đoạn vừa qua, Hội đồng Quy hoạch quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập các Quy hoạch theo Luật Quy hoạch trên cơ sở 06 vùng KTXH hiện nay.

Cao Vũ Hiển
Số lần xem:41

<< Quay lại
Các tin khác
  Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch.
  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050
  Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11657599