Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
(ngày cập nhật 10/1/2020 11:05:00 AM)
 
Ngày 30/9/2020, tại thành phố Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2021 – 2025
 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có gần 300 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.; lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Về phía tỉnh Sơn La có các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ mặc dù là vùng khó khăn nhất cả nước, địa hình hiểm trở, khí hậu thất thường, giao thông chưa được thuận lợi, nhưng lại là điểm sáng về cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian qua. Sau hơn 7 năm triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững,  ngành nông nghiệp vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đã có chuyển biến tích cực.

Giai đoạn 2017 - 2020, các tỉnh trong vùng đã chuyển đổi khoảng 54.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây hàng năm, lâu năm cho giá trị kinh tế cao hơn.Với gần 250 ngàn ha cây ăn quả, vùng TDMNPB là vùng cây ăn quả lớn thứ 2 của cả nước, sau vùng ĐBSCL;

Ngành chăn nuôi mặc dù gặp nhiều khó khăn, song vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Phương thức chăn nuôi chuyển mạnh từ nhỏ lẻ, tự phát sang công nghiệp, bán công nghiệp quy mô lớn, vùng có 2.519 trang trại chăn nuôi, tăng 3 lần so với năm 2013.

Công tác bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm đầu tư phát triển, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng của vùng từ 50,4% năm 2013 lên 53,3% năm 2019. Với 5,27 triệu ha rừng (chiếm 36% diện tích rừng cả nước), rừng của vùng không chỉ đóng vai trò như “lá phổi xanh”, giúp điều tiết nước, phòng chống thiên tai lũ lụt, xói mòn, sạt lở đất; mà còn tạo sinh kế, phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống người dân.

Đến hết tháng 8/2020, vùng có 798/2.280 xã (chiếm 35%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 16 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh đã đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 469 sản phẩm OCOP (trong đó, có 2 sản phẩm 5 sao; 117 sản phẩm đạt 4 sao và 349 sản phẩm đạt 3 sao).

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của vùng đạt trung bình khoảng 3,5%/năm giai đoạn 2021 - 2025; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt khoảng 20%; tỷ lệ che phủ rừng toàn vùng đạt khoảng 54,2%; có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 30% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ trong việc phát triển nông nghiệp nhanh, bền vững, với các thế mạnh về cây công nghiệp, cây ăn quả, lâm nghiệp, trong đó, Sơn La là một điểm sáng trong lĩnh vực này. Bộ trưởng đề nghị, các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc bộ bên cạnh việc nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cần chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ. Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ; phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với chất lượng và quy mô ngày càng nâng cao; Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ cùng các địa phương, doanh nghiệp tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế tự nhiên, con người trong nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Sơn La đã ký kết hợp tác đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh
Số lần xem:168

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ – TTg, ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
  Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
  Chính phủ hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11756718