Vụ đông năm 2020, phấn đấu đạt 450 ngàn ha, giá trị đạt 36.000 tỷ đồng
(ngày cập nhật 9/3/2020 10:34:00 AM)
 
Đó là mục tiêu Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa ra tại Hội nghị “Đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2019 và kế hoạch triển khai vụ đông năm 2020 các tỉnh phía Bắc” được tổ chức tại Hà Nội ngày 31/8/2020.
 

Diện tích cây trồng vụ đông ở phía Bắc trong 5 năm trở lại đây nhìn chung ổn định trong khoảng 390-400 ngàn ha. Tuy nhiên, giá trị sản xuất có xu hướng tăng, do có sự chuyển dịch từ cây trồng giá trị thấp sang cây trồng giá trị cao; sản xuất trong nhà màn, nhà lưới gắn với sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có thị trường đầu ra ổn định… dẫn tới tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Năm 2019, diện tích cây vụ đông đạt 388 ngàn ha, tăng 3,7 ngàn ha so với năm 2018. Các cây trồng giảm diện tích là đậu tương, khoai lang, khoai tây; các cây trồng tăng diện tích là rau đậu, hoa cây cảnh, dược liệu. Năng suất cây vụ đông 2019 biến động tùy từng nhóm cây: ngô đạt 39,1 tạ/ha (giảm 5,7 tạ/ha); khoai lang đạt 93,6 tạ/ha (tăng 9,6 tạ/ha); khoai tây đạt 157 tạ/ha, rau đậu đạt 185 tạ/ha (tương đương với năm 2018). Tổng sản lượng cây trồng vụ đông 2019 đạt khoảng 4,4 triệu tấn, giảm 34,5 ngàn tấn so với năm 2018. Các cây trồng có sản lượng tăng như rau đậu các loại (tăng 77,8 ngàn tấn), lạc tăng 3 ngàn tấn; sản lượng giảm có ngô (57,3 ngàn tấn), khoai tây (23,8 ngàn tấn), đậu tương (18,7 ngàn tấn)… Tổng giá trị cây vụ đông 2019 đạt khoảng 31.500 tỷ đồng, cao hơn 2.500 tỷ đồng so với năm 2018.

Vụ đông năm 2020 được xác định là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành cho năm tiếp theo. Bộ Nông nghiệp và PTNT định hướng phát triển vụ đông 2020 theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Nhóm cây chủ lực trong vụ đông gồm ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây, rau đậu các loại. Trong đó, cây ngô ngoài mục tiêu lấy hạt, ưu tiên phát triển nhóm ngô thực phẩm phục vụ ăn tươi và ngô sinh khối cho chăn nuôi gia súc. Đẩy mạnh sản xuất rau ở những vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến, có thị trường đầu ra tốt, ổn định… Phấn đấu vụ đông 2020 đạt 450 ngàn ha (tăng 20% diện tích so với năm 2019); sản lượng đạt khoảng 5 triệu tấn; giá trị sản xuất 36 ngàn tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị thuộc Bộ sớm xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông theo phương án tăng diện tích. Căn cứ điều kiện cụ thể về thời gian giải phóng đất, điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán canh tác và khả năng tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn cụ thể người sản xuất cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng, đảm bảo tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần sớm chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách mới, phù hợp với điều kiện cụ thể để hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển cây vụ đông.

Mỹ Duyên
Số lần xem:279

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ – TTg, ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
  Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
  Chính phủ hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11756660