Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa”
(ngày cập nhật 8/31/2020 9:33:00 AM)
 
Ngày 19/8/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số loài Thông, cây bản địa trồng rừng gỗ lớn và lấy nhựa”, với các nội dung chính sau:
 

Mục tiêu của dự án: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cho Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống, đáp ứng nhu cầu giống chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Dự án thực hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc; với các hạng mục chính như: sửa chữa, nâng cấp nhà nghiên cứu, sản xuất giống; xây dựng cơ sở hạ tầng; đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống; xây dựng vườn ươm, rừng giống, vườn giống và các công trình phụ trợ khác.

Dự án thuộc nhóm C, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư từ năm 2020-2021. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; đồng thời, là đơn vị trực tiếp quản lý dự án.

Về tổ chức thực hiện: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành; trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công. Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì, thẩm định dự toán lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.

Trung Kiên
Số lần xem:25

<< Quay lại
Các tin khác
  Thúc đẩy tình hình thực hiện giải ngân các dự án sử dụng vốn Ngân sách tập trung năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
  Vụ đông 2019 là vụ đông được mùa, được giá nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại Hải Dương
  Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11612262