Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định về quản lý công tác điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(ngày cập nhật 7/30/2020 4:24:00 PM)
 
Ngày 20/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2732/QĐ-BNN-KH về quản lý công tác điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Quyết định số 1350/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2014 ban hành Quy định về quản lý điều tra ngành nông nghiệp và PTNT.
 

Quyết định 2732/QĐ-BNN-KH ban hành nhằm đảm bảo các quy định về quản lý công tác điều tra cơ bản của Ngành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; khắc phục tồn tại, bất cập hiện tại của Quyết định 1350/QĐ-BNN-KH. Một số nội dung chính được điều chỉnh như:

+ Cập nhật các căn cứ và quy định phù hợp với những quy định hiện hành.

+ Quy định cụ thể về phân cấp quản lý các dự án ĐTCB; trách nhiệm của các đơn vị liên quan để phù hợp với thực tiễn triển khai các dự án.

+ Điều chỉnh quy định về thời gian đối với các nhiệm vụ nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn triển khai công tác quản lý các dự án ĐTCB: thời gian ban hành danh mục các dự án ĐTCB mở mới; phê duyệt Đề cương - Dự toán; thời gian hoàn thành việc lựa chọn tư vấn thực hiện dự án.

+ Điều chỉnh lại toàn bộ quy định về Lập dự toán, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán để phù hợp với quy định và thuật ngữ của Luật Ngân sách.

+ Rà soát, điều chỉnh các nội dung khác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Đối với các dự án điều tra cơ bản đã phê duyệt và đang thực hiện trước thời điểm ban hành ban hành Quyết định 2732/QĐ-BNN-KH thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Quyết định 1350/QĐ-BNN-KH.

Download file đính kèm:
Tuyết Minh
Số lần xem:14

<< Quay lại
Các tin khác
  Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Văn bản số 1004/TTg-NN ngày 30/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất ở tại đô thị.
  Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Vụ Kế hoạch
  Phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định về quản lý công tác điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11542363