Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
(ngày cập nhật 7/6/2020 10:01:00 AM)
 
Ngày 01/7/2020, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 chính thức tiến hành. Cuộc điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đáp ứng 03 mục đích chính:
 

- Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

- Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;

- Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp. Cuộc điều tra này thực hiện có nhiều điểm mới so với các cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trước đây về phạm vi, nội dung, phương pháp điều tra, đặc biệt là việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu của cuộc điều tra. Cụ thể:

(1) Về Quy mô cuộc điều tra: Cuộc điều tra này có quy mô nhỏ hơn các cuộc Tổng điều tra trước đây: Cỡ mẫu khoảng 10% hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

(2) Về phạm vi điều tra: Không điều tra hộ chỉ có hoạt động phi nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực nông thôn.

(3) Về địa bàn điều tra: Khu vực nông thôn, tiến hành điều tra trên cơ sở toàn bộ địa bàn mẫu chủ được xây dựng từ địa bàn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; với khu vực thành thị, tiến hành điều tra 20% số địa bàn sau khi được rà soát, lập bảng kê các hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản từ địa bàn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thời gian thu thập thông tin đối đa 20 ngày, từ ngày 1/7 đến ngày 20/7/2020. Dự kiến sẽ công bố số liệu chính thức vào tháng 3/2021.

 

Tuyết Minh
Số lần xem:322

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ – TTg, ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
  Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
  Chính phủ hỗ trợ 670 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11756662