Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc giathời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 6/22/2020 2:02:00 PM)
 
Ngày 14/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 536/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập “Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” với các nội dung như sau:
 

Mục tiêu cụ thể của lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, phải xác định được các chỉ số, chỉ tiêu, định hướng cơ bản đến năm 2025 và 2030 về phát triển 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); độ che phủ của rừng; phát triển lâm sản ngoài gỗ; phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; nhu cầu sử dụng đất cho phát triển 3 loại rừng và hạ tầng lâm nghiệp; phát triển hệ thống chế biến và thương mại lâm sản.

Sản phẩm của quy hoạch được phê duyệt gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch lâm nghiệp, bản đồ in và bản đồ số (bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp phạm vi cả nước; bản đồ quy hoạch rừng đặc dụng phạm vi cả nước và cấp tỉnh).

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai đúng tiến độ./.

Trung Kiên
Số lần xem:20

<< Quay lại
Các tin khác
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc giathời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng
  Bộ NN và PTNT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTgngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
  Hội nghị triển khai dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng nập mặn tỉnh Kiên Giang, Cà Mau”
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11490831