Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 4/27/2020 10:07:00 AM)
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch đối với phần lãnh thổ đất liền là 3.358 km2 với tọa độ địa lý khoảng từ 10°42'36" đến 12°009'15" vĩ độ Bắc, 108°009'08" đến 109°014'25" kinh độ Ðông.

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Quy hoạch sẽ định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 6 trụ cột: Năng lượng; du lịch; nông, lâm, thủy sản; công nghiệp; giáo dục, đào tạo; xây dựng và kinh doanh bất động sản; phù hợp với bi cảnh hội nhập quc tế, các cam kết trong các điều ước quc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên;

Giao UBND tỉnh Ninh Thuận căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tiến độ lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Tuyết Minh
Số lần xem:35

<< Quay lại
Các tin khác
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc giathời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng
  Bộ NN và PTNT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTgngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
  Hội nghị triển khai dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng nập mặn tỉnh Kiên Giang, Cà Mau”
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11490830