Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 4/27/2020 10:07:00 AM)
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch đối với phần lãnh thổ đất liền là 3.358 km2 với tọa độ địa lý khoảng từ 10°42'36" đến 12°009'15" vĩ độ Bắc, 108°009'08" đến 109°014'25" kinh độ Ðông.

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Quy hoạch sẽ định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 6 trụ cột: Năng lượng; du lịch; nông, lâm, thủy sản; công nghiệp; giáo dục, đào tạo; xây dựng và kinh doanh bất động sản; phù hợp với bi cảnh hội nhập quc tế, các cam kết trong các điều ước quc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên;

Giao UBND tỉnh Ninh Thuận căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Tiến độ lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Tuyết Minh
Số lần xem:69

<< Quay lại
Các tin khác
  Thúc đẩy tình hình thực hiện giải ngân các dự án sử dụng vốn Ngân sách tập trung năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
  Vụ đông 2019 là vụ đông được mùa, được giá nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại Hải Dương
  Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11612246