• Giới thiệu các dự án

Quay lại

Tiêu đề Nông nghiệp công nghệ cao sản xuất lúa lai 3 dòng - Sóc Trăng
Tóm tắt
Địa điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Ngành, lĩnh vực: Nông lâm nghiệp
File đính kèm: 2007NN cong nghe cao san xuat lua lai 3 dong - Soc trang.doc