• Giới thiệu các dự án

Quay lại

Tiêu đề Khu nông nghiệp công nghệ cao - Tiền Giang
Tóm tắt
Địa điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp
File đính kèm: 2005khu NN cong nghe cao - Tien Giang.doc