• Giới thiệu các dự án

Quay lại

Tiêu đề Khu nông nghiệp công nghệ cao số 2 - Cần Thơ
Tóm tắt
Địa điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Ngành, lĩnh vực: Trồng trọt
File đính kèm: 2003Khu NN cong nghe cao - Can Tho.doc