• Giới thiệu các dự án

Quay lại

Tiêu đề Kho lạnh lưu trữ, bảo quan thu hoạch - Vĩnh Long
Tóm tắt
Địa điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Ngành, lĩnh vực: Hạ tầng nông thôn
File đính kèm: 1996kho lanh luu tru, BQ sau thu hoach - Vinh Long.doc