• Giới thiệu các dự án

Quay lại

Tiêu đề Nuôi và chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu - Hậu Giang
Tóm tắt
Địa điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp
File đính kèm: 1991Nuoi va CB thuy san dong lanh XK - Hau Giang.doc