TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo khởi động dự án “Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp”

Ngày 10/8/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo giới thiệu về dự án “Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp” (MECARP) và thảo luận về các giải pháp nhằm triển khai công việc đúng tiến độ, hiệu quả.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Đẩy mạnh xuất khẩu lâm sản bền vững
Ngày 31/7/2018, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Nghị quyết số 585-NQ-BCSĐ về đẩy mạnh xuất khẩu lâm sản bền vững
xem tiếp

Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X)
Ngày 20/7/2018, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X). Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn, đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT tham dự hội nghị. Báo cáo tổng kết của tỉnh đã đánh giá đầy đủ kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết, với những nét chính như sau:
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế phòng, chống dịch bệnh thủy sản
Để hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế kịp thời phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2763/QĐ-BNN-TY ngày 11/7/2017 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X)
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X), nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.
xem tiếp

Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X)
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn Gia Lai đã có những thay đổi căn bản.
xem tiếp