TIN HOẠT ĐỘNG

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 56 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Long An phòng, chống dịch bệnh thủy sản
Để hỗ trợ tỉnh Long An kịp thời phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4780/QĐ-BNN-TY ngày 04/12/2018 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Kết quả thực hiện hoạt động du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cả nước năm 2018
Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp tại Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018 (tổ chức từ ngày 20-22/11/2018 tại Quảng Bình). Hiện nay, toàn quốc có 164 khu rừng đặc dụng; trong đó, có 61 khu có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái (26/33 Vườn quốc gia; các khu còn lại 35/127 khu, 9 khu rừng nghiên cứu khoa học không có hoạt động du lịch sinh thái).
xem tiếp

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Bến Tre phòng chống dịch bệnh thủy sản
Để hỗ trợ tỉnh Bến Tre kịp thời phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4682/QĐ-BNN-TY ngày 26/11/2018 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp