Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, định hướng chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản hoặc cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn đang là một hướng đi đúng đắn, mở ra hướng làm giàu từ nông nghiệp cho người nông dân, đặc biệt ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 6/2020

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 58.9 59
2 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 131 121
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 1730 2400
4 Tổng số hợp tác xã nông nghiệp HTX 16180 17000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11492268