KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 4/2022

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 17.88 50
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 69.4 73
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 7463 6500
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 225 240
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 11076 13650
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 18460 21000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12684686