TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Ngay sau 01 ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Nghị quyết số 685-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2018 và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BNN-KH ngày 02/01/2019 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 56 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Hỗ trợ 800 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho 11 tỉnh khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc
Để hỗ trợ tỉnh Nghệ An kịp thời phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-BNN-TY ngày 22/01/2019 về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019
Theo báo cáo của Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ ngày 22/01/2019; tính đến ngày 31/12/2018 cả nước đã thu được 2.937 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 109% kế hoạch năm 2018 và bằng 171% năm 2017; trong đó:
xem tiếp

Kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
Ngày 17/12/2018, Bộ Tài chính có văn bản số 15716/BTC-ĐT về việc đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận khắc phục thiệt hại do mưa lũ bão số 9
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-BNN-TT ngày 18/01/2019 về việc xuất hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận khắc phục thiệt hại do mưa lũ bão số 9.
xem tiếp