TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Nam

Ngày 22/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho 100 đại biểu đến từ Sở NN&PTNT, Cục Thống kê của 35 tỉnh khu vực phía Nam.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Tiềm năng phát triển một số cây ăn quả chủ lực của Việt Nam
Hiện nay, nước ta có khoảng 298 giống cây ăn quả, thuộc 25 nhóm chủ yếu và 134 giống cây ăn quả, thuộc 15 nhóm bản địa. Với địa hình trải dài trên 14,83 vĩ độ khác nhau, khí hậu phân bố thành 3 vùng rõ rệt nên tiềm năng phát triển cây ăn quả là rất lớn.
xem tiếp

Đánh giá hiện trạng ngành cây ăn quả Việt Nam
Ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu trái cây” do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, Cục Trồng trọt đã báo cáo đánh giá tổng quát hiện trạng ngành cây ăn quả Việt Nam.
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030
Thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững của Công ước chống sa mạc được thống nhất tại kỳ họp lần thứ 12, Hội nghị các bên của Công ước chống sa mạc hóa tổ chức tháng 10 năm 2015 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 06/12/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 5081/QĐ-BNN-TCLNT Phê duyệt Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030.
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 431/QĐ-TCLN-PTR Công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp; trong đó, công nhận 03 vườn giống hữu tính Keo tai tượng với tổng diện tích 7,5 ha do Công ty Cổ phần nguyên liệu giấy An Hòa quản lý, cụ thể như sau:
xem tiếp

Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Chính phủ đã có Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
xem tiếp