• TIN CHI TIẾT
  
Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ
(ngày cập nhật 28/08/2019 3:06:00 CH)
 
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, theo đó Nghị định quy định một số điểm mới nổi bật trong quản lý chi phí ĐTXD như sau:
 

- Về phạm vi điều chỉnh: Sửa đổi phạm vi điều chỉnh “dự toán gói thầu” thành “giá gói thầu

- Về đối tượng áp dụng: Bổ sung đối tượng áp dụng đối với các dự án ĐTXD theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Về nguyên tắc quản lý chi phí ĐTXD: Bổ sung nguyên tắc phải theo nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư của dự án, phương thức thực hiện của dự án; Chi phí ĐTXD phù hợp với kế hoạch thực hiện dự án; mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng công trình và biến động giá dự kiến trong quá trình ĐTXD.

- Về nội dung các khoản mục chi phí và các chi phí trong từng khoản mục Tổng mức đầu tư:

+ Bổ sung chi phí quản lý dự án đối với dự án PPP gồm: chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án và chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư.

+ Chi phí khác: bỏ chi phí hạng mục chung, các chi phí này được đưa thành "chi phí gián tiếp" trong chi phí xây dựng.

Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Toàn văn Nghị định tại File đính kèm

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:528

<< Quay lại
Các tin khác
•  Sửa đổi, bổ sung quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
•  Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2019
•  Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
•  Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
•  Từ năm 2019, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
•  Viện nghiên cứu Sinh thái rừng và Môi trường “Tuyển chọn và xây dựng các nguồn giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao” phục vụ trồng rừng trên địa bàn cả nước
•  Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập kế hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 – 2030
•  Địa phương được sử dụng trên 50% kinh phí để hỗ trợ cho người trồng lúa
•  Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
•  Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tìm kiếm tin cũ