• TIN CHI TIẾT
  
Sửa đổi, bổ sung quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
(ngày cập nhật 28/08/2019 3:05:00 CH)
 
Ngày 30/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 15, Điều 16, Điều 20, Điều 21, Điều 23, Điều 26. Bãi bỏ Điều 5 Thông tư số 09/2016/BTC-ĐT ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Điều khoản chuyển tiếp đối với các dự án đang triển khai quyết toán dở dang được xử lý như sau: Những dự án, công trình, hạng mục công trình, gói thầu đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này, thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn; những dự án, công trình, hạng mục công trình, gói thầu còn lại thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2018. Thông tư này thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành tại Thông tư số 28/2012/TT-BTCngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

Chi tiết nội dung thông tư tại File đính kèm

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:455

<< Quay lại
Các tin khác
•  Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2019
•  Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
•  Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
•  Từ năm 2019, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
•  Viện nghiên cứu Sinh thái rừng và Môi trường “Tuyển chọn và xây dựng các nguồn giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao” phục vụ trồng rừng trên địa bàn cả nước
•  Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập kế hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 – 2030
•  Địa phương được sử dụng trên 50% kinh phí để hỗ trợ cho người trồng lúa
•  Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
•  Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
•  Quy định mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tìm kiếm tin cũ