• TIN CHI TIẾT
  
Kết quả thực hiện hoạt động du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cả nước năm 2018
(ngày cập nhật 04/12/2018 5:54:00 CH)
 
Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp tại Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018 (tổ chức từ ngày 20-22/11/2018 tại Quảng Bình). Hiện nay, toàn quốc có 164 khu rừng đặc dụng; trong đó, có 61 khu có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái (26/33 Vườn quốc gia; các khu còn lại 35/127 khu, 9 khu rừng nghiên cứu khoa học không có hoạt động du lịch sinh thái).
 

Các hình thức hoạt động du lịch sinh thái cụ thể là: tự tổ chức là 37 khu; tổ chức liên doanh, liên kết là 11 khu và cho thuê môi trường rừng là 13 khu; tổ chức theo cả 2 hình thức là 15 khu và cả 3 hình thức là 01 khu.

Trong 10 tháng đầu năm 2018, các khu rừng đặc dụng đã đón 1.558.323 lượt khách tham quan; trong đó, khách nội địa 1.394.934 lượt người, khách quốc tế 163.390 lượt người. Ước cả năm 2018, tổng số khách tham quan là 1.900.000 lượt người (tăng 19% so với năm 2017). Các Vườn quốc gia đón 97% tổng số du khách, các khu dự trữ thiên nhiên đón 3% tổng số du khách.

Doanh thu của các khu rừng đặc dụng về tổ chức hoạt động du lịch sinh thái trong 10 tháng đầu năm 2018 là 150 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ tiền vé 96,3 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ tự tổ chức là 28,6 tỷ, từ hoạt động liên doanh-liên kết là 13,8 tỷ, cho thuê môi trường rừng là 11,3 tỷ đồng. Ước cả năm 2018, doanh thu dự kiến là 175 tỷ đồng, tăng khoảng 28% so với năm 2017. Doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái của các Vườn quốc gia chiếm tới 99% tổng doanh thu, các khu dự trữ thiên nhiên chiếm 1%. Một số Vườn quốc gia đạt tỷ lệ thu hút du khách tham quan cao như: Phong Nha- Kẻ Bàng (khoảng 850.000 lượt khách), Ba Vì (khoảng 400.000 lượt khách… riêng số lượng du khách đến Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bảng chiếm tới 30% tổng số du khách đến các Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên trong cả nước).

Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái đóng vai trò quan trọng và quyết định để các Ban quản lý khu rừng đặc dụng thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Phạm Trung Kiên
Số lần xem:548

<< Quay lại
Các tin khác
•  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Bến Tre phòng chống dịch bệnh thủy sản
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc
•  Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025
•  Xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng hỗ trợ các tỉnh Hà Nam và Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ thành phố Hải Phòng phòng chống dịch bệnh thủy sản
•  Thông tư 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
•  Một số kết quả sau 5 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng, chống dịch bệnh động vật
•  Kết quả sau 5 năm thực hiện dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin cũ