• TIN CHI TIẾT
  
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
(ngày cập nhật 30/11/2018 4:41:00 CH)
 
Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.
 

Nghị định mới khi có hiệu lực sẽ thay thế 07 Nghị định; 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 15 Thông tư của Bộ NN&PTNT; 05 Thông tư liên tịch giữa Bộ NN&PTNT với các Bộ ngành khác có liên quan và 04 Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Nghị định quy định cụ thể về: (i) Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng; (ii) Giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng; (iii) Phòng cháy và chữa cháy rừng; (iv) Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; (v) Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng; (vi) Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Download file đính kèm:
Nguyễn Văn Đức
Số lần xem:636

<< Quay lại
Các tin khác
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Bến Tre phòng chống dịch bệnh thủy sản
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc
•  Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025
•  Xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng hỗ trợ các tỉnh Hà Nam và Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ thành phố Hải Phòng phòng chống dịch bệnh thủy sản
•  Thông tư 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
•  Một số kết quả sau 5 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng, chống dịch bệnh động vật
•  Kết quả sau 5 năm thực hiện dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
•  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý dử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Tìm kiếm tin cũ