• TIN CHI TIẾT
  
Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
(ngày cập nhật 19/11/2018 10:08:00 CH)
 
Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đến dự và chủ trì Hôi nghị. Đồng chủ trì còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT- Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường và Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát. Hội nghị đã tiếp đón khoảng 500 đại biểu đến từ các Bộ Ban ngành Trung ương, lãnh đạo của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, nông dân tiêu biểu trong thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và thu hút được sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông…

         Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất cao với Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Báo cáo đã đánh giá được những mặt được, những mặt chưa được, những tồn tại, hạn chế, những nút thắt, những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp thời gian tới.

Sau 5 năm, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hiệu quả hoạt động của ngành và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng tình với các ý kiến phát biểu, đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc triển khai tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án tương đối nghiêm túc, sâu sát, bài bản. Phó Thủ tướng khẳng định phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân là sự nghiệp đặc biệt quan trọng. Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013 sau 5 năm triển khai đã mang lại nhiều kết quả quan trọng: (1) Tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất về quan điểm về sự cần thiết phải cơ cấu lại nông nghiệp; (2) Hệ thống cơ chế chính sách được đổi mới, hoàn thiện hơn; (3) Sản xuất chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, tiềm năng vùng, miền, địa phương và ngày càng thích ứng hơn với BĐKH; (4) KHCN được ứng dụng mạnh mẽ, đóng góp 30% vào giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp; các sản phẩm ứng dụng CNC, nông nghiệp hữu cơ được khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này. Nhiều mục tiêu trong Đề án đến năm 2020 về cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường đã tiệm cận đạt được. 

          Thời gian tới, trước những cơ hội, thách thức, mục tiêu của ngành nông nghiệp  là “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh hiện đại, cạnh tranh quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh, cải thiện nhanh đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu toàn ngành nông nghiệp nói chung, Bộ Nông nghiệp và PTNT nói riêng, các Bộ Ban ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung: (i) Hoàn thiện chính sách liên quan đến NN, NT; (ii) Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, trong đó coi doanh nghiệp, HTX là động lực phát triển, nông dân là đối tượng phục vụ để tăng thu nhập; (iii) Tăng cường quản lý sản phẩm nông nghiệp; (iv) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (môi trường pháp lý, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, cải cách hành chính...).

 

Hoàng Linh
Số lần xem:518

<< Quay lại
Các tin khác
•  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
•  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp khu vực phía Nam
•  Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
•  Hội thảo khởi động dự án “Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp”
•  Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị về phát triển bền vững chế biến lâm sản xuất khẩu
•  Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo tiêu thụ nhãn tại Hưng Yên
•  Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
•  10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Bắc Kạn
•  Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 – khóa X của tỉnh Thái Nguyên
•  Thanh Hóa: Từng bước thay đổi toàn diện sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tìm kiếm tin cũ