• TIN CHI TIẾT
  
Kết quả sau 5 năm thực hiện dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
(ngày cập nhật 12/10/2018 10:29:00 SA)
 
Dự án Jica 2 được Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục dự án vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đợt 2, tài khóa 2011 tại văn bản số 6506/VPCP-QHQT ngày 19/9/2011. Theo đó, dự án được thực hiện tại 11 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong thời gian từ năm 2012-2021.
 

Dự án hướng tới các mục tiêu: Quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ; phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học và xóa đói, giảm nghèo ở khu vực miền núi. Dự án được thiết kế thành các hợp phần: (i) rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học; (ii) phát triển rừng phòng hộ; (iii) hỗ trợ sinh kế cho người dân; (iv) phát triển cơ sở hạ tầng sinh kế và cơ sợ hạ tầng lâm sinh.

1. Kết quả thực hiện dự án Jica 2 tại Quảng Trị

Đến nay dự án đã hoàn thành các hạng mục: Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 1.100/1.100ha; Phát triển rừng phòng hộ trồng mới  3.042/3.042ha,  trồng bổ sung rừng  200/200ha, nâng cấp rừng 500/500ha, bảo vệ rừng 2.500/2.500ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 1.500/1.500ha; xây dựng 10km đường giao thông nông thôn, 125km đường ranh cản lửa, 40km đường lâm sinh, 04 chòi canh lửa và 03 trạm bảo vệ rừng; hướng dẫn và hỗ trợ người dân khu vực vùng dự án phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản, trồng lúa năng suất cao, thu hái lâm sản phụ để nâng cao đời sống cho người dân.

2. Kết quả thực hiện dự án Jica 2 tại Thừa Thiên Huế

Dự án đã tiến hành rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học 450/450ha; trồng rừng mới  1.344/1.400ha,  bảo vệ rừng 4.100/4.100ha, chăm sóc rừng 1.281ha; xây dựng 06km đường giao thông nông thôn, 11km đường lâm sinh, 18km đường ranh cản lửa, xây dựng 02 chòi canh lửa và 02 trạm bảo vệ rừng; hỗ trợ xây dựng các mô hình nuôi dê cỏ, thâm canh bền vững vườn cây Bưởi - Thanh Trà, nuôi lợn và xây hầm Biogas.

Trong thời gian tới dự án sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch như: bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng; hỗ trợ người dân vùng dự án phát triển sinh kế.

Nguyễn Văn Đức
Số lần xem:882

<< Quay lại
Các tin khác
•  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý dử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
•  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
•  Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp dự trữ quốc gia thuốc thú y hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phòng, chống dịch bệnh động vật
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng, chống dịch bệnh động vật
•  9 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2013 – 2018
•  Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
•  Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm
•  Trung Tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My
•  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ hợp tác với huyện Nam Trà My nghiên cứu, phát triển giống cây Sâm Ngọc Linh
•  Lào Cai tích cực triển khai dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải khí CO2 (KfW8)
Tìm kiếm tin cũ