• TIN CHI TIẾT
  
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý dử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
(ngày cập nhật 08/10/2018 11:16:00 SA)
 
Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
 

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi: (i) Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp), phát triển đô thị thông minh, thủy lợi; (ii) Nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể chế và cải cách; (iii) Phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ; (iv) Giải quyết ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường, phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;  (v) Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); (vi) Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định bổ sung quy định cụ thể về nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm, trong phạm vi và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách theo phân cấp.

Nghị định bổ sung, cụ thể hóa: Việc kiểm soát và thanh toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi (kiểm soát chi) áp dụng theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước. Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án được ngân sách nhà nước cấp phát; dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ và dự án vay lại của UBND cấp tỉnh. Cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án áp dụng cơ chế vay lại toàn bộ.

Đối với các chương trình, dự án khác chưa được xác định theo các quy định nêu trên, Bộ Tài chính xác định cơ quan kiểm soát chi phù hợp, đảm bảo nguyên tắc không có hai cơ quan kiểm soát chi cùng kiểm soát một hoạt động chi tiêu của dự án.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2018.

Download file đính kèm:
Nguyễn Văn Đức
Số lần xem:937

<< Quay lại
Các tin khác
•  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
•  Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp dự trữ quốc gia thuốc thú y hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phòng, chống dịch bệnh động vật
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng, chống dịch bệnh động vật
•  9 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2013 – 2018
•  Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
•  Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm
•  Trung Tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My
•  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ hợp tác với huyện Nam Trà My nghiên cứu, phát triển giống cây Sâm Ngọc Linh
•  Lào Cai tích cực triển khai dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải khí CO2 (KfW8)
•  Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Tìm kiếm tin cũ