• TIN CHI TIẾT
  
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
(ngày cập nhật 08/10/2018 11:14:00 SA)
 
Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Mục tiêu của Đề án nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp; tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững; nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.
 

Định hướng cụ thể của đề án là: Toàn bộ các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hiện đang quản lý 7.216.889 ha rừng hoàn thành việc xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. Công nhận nhiều loại chứng chỉ rừng hợp pháp của các tổ chức chứng chỉ rừng thế giới trong hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam; hình thành được tổ chức trong nước đáp ứng yêu cầu về chuyên môn để cấp chứng chỉ rừng theo quy định của Việt Nam và của các tổ chức chứng chỉ rừng thế giới; duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã được cấp chứng chỉ là 235.000 ha; giai đoạn từ năm 2018 - 2020, xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 300.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ; giai đoạn từ năm 2020 - 2030, xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 1.000.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ.

Để triển khai các mục tiêu và định hướng trên, Đề án đặt ra nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững, xây  dựng phương án quản lý rừng bền vững, tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng và một số chủ rừng là tổ chức kinh tế đang quản lý rừng; tổ chức thẩm định phương án quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng; xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững hướng tới cấp chứng chỉ rừng tại một số địa phương với mục đích mô hình sẽ là nơi thăm quan, học tập phục vụ công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tượng là cán bộ chuyên môn, chủ rừng; hỗ trợ chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

 Khái toán nhu cầu kinh phí thực hiện đề án là 1.269 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà nước khoảng 301 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách sự nghiệp).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án./.

Phạm Trung Kiên
Số lần xem:803

<< Quay lại
Các tin khác
•  Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp dự trữ quốc gia thuốc thú y hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phòng, chống dịch bệnh động vật
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng, chống dịch bệnh động vật
•  9 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2013 – 2018
•  Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
•  Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm
•  Trung Tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My
•  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ hợp tác với huyện Nam Trà My nghiên cứu, phát triển giống cây Sâm Ngọc Linh
•  Lào Cai tích cực triển khai dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải khí CO2 (KfW8)
•  Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
•  Vụ Đông năm 2018, phấn đấu đạt 405 nghìn ha, tăng 27 nghìn ha so với năm 2017, tập trung một số cây trồng có giá trị kinh tế cao và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm
Tìm kiếm tin cũ