• TIN CHI TIẾT
  
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 – khóa X của tỉnh Thái Nguyên
(ngày cập nhật 12/07/2018 9:38:00 CH)
 
Ngày 10/7/2018, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đẫ có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”.
 

Báo cáo kết quả tổng kết 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế kỹ thuật, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh; đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn được nâng cao rõ rệt. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2008-2017 đạt  6,2%/năm; giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt năm 2017 đạt trên 90 triệu đồng, tăng trên 47 triệu đồng/1 ha so với năm 2008; tỷ lệ che phủ rừng ổn định; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt gần 90%; thu nhập bình quân/đầu người dân cư khu vực nông thôn đạt trên 26 triệu đồng/người/năm, tăng trên 2,5 lần so với năm 2008; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 62%, vượt mục tiêu; sản lượng lương thực có hạt tăng trên 50 nghìn tấn so với năm 2008; diện tích chè tăng 4.655 ha, sản lượng búp tươi tăng trên 75.400 tấn; toàn tỉnh đã có 68 xã (chiếm 47,55%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)…

          Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đánh giá sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: các tiêu chí nông thôn mới về môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất văn hóa còn đạt thấp, thu nhập người dân nông thôn chưa cao so với mặt bằng cả nước.   

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã đánh giá báo cáo tổng kết của tỉnh khá toàn diện, sâu sắc. Tỉnh đã thành công trong việc nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Thành quả đạt được có đóng góp không nhỏ của công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, sự vào cuộc tích cực, đồng lòng của chính quyền, người dân Thái Nguyên. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng mong muốn và kỳ vọng Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm vùng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Thái Nguyên có đầy đủ điều kiện, môi trường thuận lợi để phát huy lợi thế gắn nông nghiệp của tỉnh với du lịch, cảnh quan hệ sinh thái du lịch chè... Tỉnh cần có những giải pháp, chính sách để nâng cao giá trị rừng như phát triển cây gỗ lớn, thu hút nhà máy chế biến sâu sản phẩm gỗ. Về cơ chế, chính sách, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đòi hỏi tỉnh cần đầu tư một cách bài bản, cân đối phân bổ vốn đầu tư cho lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Vấn đề lao động trong nông nghiệp, tỉnh cần có chính sách thu hút lao động có trình độ kỹ thuật về nông thôn, đưa công nghệ vào sản xuất, ứng dụng khoa học có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Lê Minh
Số lần xem:494

<< Quay lại
Các tin khác
•  Thanh Hóa: Từng bước thay đổi toàn diện sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
•  Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X)
•  Tỉnh Phú Thọ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
•  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
•  Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn đánh giá quản lý đầu tư công (PIMA)
•  Chỉ thị về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành nông nghiệp
•  Kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT
•  Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
Tìm kiếm tin cũ