• TIN CHI TIẾT
  
Hội thảo tham vấn về sửa đổi Luật Đầu tư công
(ngày cập nhật 11/07/2018 10:32:00 SA)
 
Ngày 6/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư công.
 

Việc sửa đổi Luật Đầu tư công nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước về cơ cấu lại đầu tư công, gắn liền với quá trình cơ cấu nền kinh tế nói chung; khắc phục những vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, áp dụng mạnh mẽ hơn các nguyên tắc công khai, minh bạch, chịu trách nhiệm cá nhân; thay đổi cơ bản công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án đầu tư công, tiếp cận theo thông lệ tốt trên thế giới. Mục tiêu lớn nữa đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động đầu tư công; nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, chống thất thoát, lãng phí, dàn trải trong đầu tư công.

Có 6 nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công chính gồm nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; nhóm giải pháp đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phân cấp mạnh mẽ đi đôi với trách nhiệm giải trình; lập kế hoạch bám sát tình hình thực tế phù hợp với nguồn lực và điều kiện cụ thể; đồng bộ, thống nhất giữa các luật quản lý đầu tư công; giải quyết các đặc thù về nguồn vốn và quy mô dự án khác nhau. Nhóm giải pháp quan trọng nữa là tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch, công bằng

Đỗ Việt
Số lần xem:677

<< Quay lại
Các tin khác
•  Bộ Tài chính ban hành Thông tư tháo gỡ vướng mắc thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
•  Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ
•  Năm 2018, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình quyết tâm được công nhận huyện nông thôn mới
•  Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 2).
•  Thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
•  Bộ Tài chính công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017
•  Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.
•  Quảng Ninh: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
•  Kết quả làm việc giữa Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương với Tỉnh ủy Hà Giang về Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X)
•  Hưng Yên: 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Tìm kiếm tin cũ