• TIN CHI TIẾT
  
Bộ Tài chính ban hành Thông tư tháo gỡ vướng mắc thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
(ngày cập nhật 11/07/2018 10:27:00 SA)
 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC quy định một số nội dung mới, thống nhất các quy định về quản lý nhà nước đối với việc thanh toán vốn đầu tư công, tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện.
 

Thông tư số 52/2018/TT-BTC  (gọi tắt là Thông tư số 52) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.   

Mở rộng phạm vi, đối tượng

Kể từ năm 2017, vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) cũng nằm trong cân đối NSNN. Vì vậy, việc thanh toán các dự án đầu tư sử dụng vốn TPCP cũng cần được quy định như các dự án sử dụng vốn NSNN. Thông tư số 52 đã bao quát phạm vi hướng dẫn các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN, bao gồm cả vốn đầu tư từ NSNN thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; vốn đầu tư nguồn TPCP để đảm bảo tính thống nhất, tạo điều kiện cho các đối tượng dễ tra cứu, thực hiện.

Đối với các dự án đầu tư công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm thì cơ bản việc quản lý, thanh toán theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn NSNN. Tuy nhiên, hồ sơ tạm ứng vốn bao gồm: lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản cho phép triển khai công trình, dự án theo lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền; quyết định phê duyệt dự án đầu tư của công trình khẩn cấp hoặc công trình tạm của người có thẩm quyền; giấy đề nghị thanh toán vốn; chứng từ chuyển tiền; bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu.

Sửa quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư công

Thông tư số 52 đã sửa đổi một số nội dung về thu hồi vốn tạm ứng nhằm tăng cường kiểm soát việc thu hồi tạm ứng và một số nội dung, nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư. Theo đó, quy định bổ sung một số nguyên tắc tạm ứng vốn nhằm tăng cường kiểm soát công tác thu hồi tạm ứng, do nhiều trường hợp nhà thầu không quay lại thực hiện thủ tục thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và tất toán tài khoản tại KBNN do giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành chưa đạt tới 80% giá trị hợp đồng, mặc dù nhà thầu đã được thanh toán gần hết giá trị hợp đồng.

Đồng thời, thông tư bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN trong trường hợp ủy thác quản lý dự án. Theo đó, khi chủ đầu tư ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, việc thanh toán được thực hiện phù hợp với quy định của hợp đồng.

Trong thực tế, nhiều trường hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu đã có thỏa thuận trong hợp đồng về việc tạm giữ chưa thanh toán theo một tỷ lệ nhất định giá trị khối lượng hoàn thành để chờ sau khi phê duyệt quyết toán và hết bảo hành mới thanh toán; hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng về việc tạm giữ một phần giá trị khối lượng đã nghiệm thu vào tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư mở tại kho bạc nhà nước để phục vụ công tác quyết toán và bảo hành công trình. Do vậy, Thông tư số 52 đã bổ sung trường hợp trên. Theo đó, việc thanh toán được thực hiện theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành về quản lý hợp đồng xây dựng.

Theo quy định tại thông tư này, đã rút ngắn thời hạn tối đa kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước từ 7 ngày xuống còn 4 ngày theo tinh thần của Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Để đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc Nhà nước đã thanh toán, trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo chủ đầu tư xác định số liệu thanh toán đến thời điểm điều chỉnh và làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho dự án, xác định số vốn còn dư do không thực hiện được; chỉ đạo các chủ đầu tư không được phép giải ngân số vốn dự kiến điều chỉnh giảm kế hoạch của các dự án.

Download file đính kèm:
Đỗ Việt
Số lần xem:666

<< Quay lại
Các tin khác
•  Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ
•  Năm 2018, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình quyết tâm được công nhận huyện nông thôn mới
•  Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 2).
•  Thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
•  Bộ Tài chính công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017
•  Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.
•  Quảng Ninh: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
•  Kết quả làm việc giữa Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương với Tỉnh ủy Hà Giang về Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X)
•  Hưng Yên: 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
•  Ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tìm kiếm tin cũ