• TIN CHI TIẾT
  
Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ
(ngày cập nhật 09/07/2018 4:22:00 CH)
 
Từ 01/7/2018, Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực.
 

Theo đó, tăng tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi (vốn vay) đối với UBND cấp tỉnh (Khoản 1 Điều 21), cụ thể như sau:

- Tăng tỷ lệ cho vay lại từ 10% lên 30% vốn vay đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương (NSTW) so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) từ 70% trở lên;

- Tăng tỷ lệ cho vay lại từ 20% lên 40% vốn vay đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ NSTW so với tổng chi cân đối NSĐP từ 50% đến dưới 70%;

- Tăng tỷ lệ cho vay lại từ 30% lên 50% vốn vay đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ NSTW so với tổng chi cân đối NSĐP dưới 50%;

- Tăng tỷ lệ cho vay lại từ 50% lên 70% vốn vay đối với địa phương có điều tiết về NSTW (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh);

- Tăng tỷ lệ cho vay lại từ 80% lên 100% vốn vay đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;

Nghị định 97/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các nội dung chi tiết khác được nêu trong Nghị định tại File đính kèm. 

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:682

<< Quay lại
Các tin khác
•  Năm 2018, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình quyết tâm được công nhận huyện nông thôn mới
•  Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 2).
•  Thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
•  Bộ Tài chính công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017
•  Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.
•  Quảng Ninh: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
•  Kết quả làm việc giữa Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương với Tỉnh ủy Hà Giang về Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của BCHTƯ lần thứ 7 (khóa X)
•  Hưng Yên: 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
•  Ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
•  Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2018 các tỉnh phía Bắc
Tìm kiếm tin cũ