• TIN CHI TIẾT
  
Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu
(ngày cập nhật 13/06/2018 9:53:00 SA)
 
Ngày 28/05/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-BNN-KH phê duyệt “Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu”.
 

Mục tiêu Đề án: (i) Đến năm 2025: Định hướng diện tích gieo trồng lúa toàn vùng đạt khoảng 4 triệu ha, sản lượng khoảng 23-24 triệu tấn; tỷ lệ sử dụng giống xác nhận chiếm trên 90% diện tích tại các vùng chuyên canh; giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 8%; tại các vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa, diện tích liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm chiếm 30-40%. (ii) Đến năm 2030: Diện tích gieo trồng lúa toàn vùng khoảng 3,8 triệu ha, sản lượng đạt 22-23 triệu tấn; tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt 100% diện tích tại các vùng chuyên canh; giảm tổn thất sau thu hoạch dưới 6%; tại các vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa, diện tích liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm chiếm trên 50%.

Đề án đã nêu rõ định hướng phát triển sản xuất lúa đến năm 2030 tại vùng bị xâm nhập mặn có nồng độ muối <4g/l, nồng độ muối >4g/l; vùng bị ảnh hưởng ngập lũ; vùng không bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn và ngập lũ.

Vụ Kế hoạch đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định để các địa phương, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, triển khai./.

(Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây).

Download file đính kèm:
Vũ Quốc Khánh
Số lần xem:698

<< Quay lại
Các tin khác
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành nông nghiệp
•  Kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT
•  Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
•  Hội nghị Cộng đồng phát triển cơ sở hạ tầng.
•  Cung cấp 125 tấn ngô lai F1 cho sản xuất vụ Thu-Đông và vụ Đông năm 2018
•  Hội thảo tham vấn Xây dựng kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT
•  Xây dựng nông thôn mới đã có nhiều biến chuyển về chiều sâu
•  Một số tình hình về xuất khẩu rau củ quả đầu năm 2018
•  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
•  Triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Nam
Tìm kiếm tin cũ