• TIN CHI TIẾT
  
Kết quả thu dịch vụ môi trường rừng toàn quốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018
(ngày cập nhật 04/06/2018 11:22:00 SA)
 
Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về chính sách chi trả môi trường rừng. Năm 2017, các Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã tích cực, chủ động triển khai ký kết các hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).
 

Trong đó, Quỹ trung ương ký được 12 hợp đồng ủy thác, nâng tổng số hợp đồng đến nay đã ký là 74; các Quỹ địa phương đã ký được 420 hợp đồng, nâng tổng số hợp đồng ký chi ủy thác là 494. Lưu vực thủy điện 339 hợp đồng; nước sạch 96 hợp đồng; du lịch 59 hợp đồng. Đến nay, toàn quốc đã ký được 207 phụ lục hợp đồng chi trả theo đơn giá mới theo quy định tại Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP. Tổng thu từ DVMTR năm 2017 đạt 1.709 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016; trong đó, thu từ thủy điện 1.631,6 tỷ đồng; thu từ nước sạch 63,2 tỷ đồng; thu từ các cơ sở du lịch 12,9 tỷ đồng; thu từ các cơ sở nuôi cá nước lạnh và cơ sở sản xuất công nghiệp 265,3 triệu đồng.

Năm 2018, toàn quốc dự kiến thu 2.268,9 tỷ đồng; diện tích rừng được chi trả DVMTR khoảng 5,985 triệu ha, chiếm 41,5% diện tích rừng hiện có của cả nước./.

Phạm Trung Kiên
Số lần xem:690

<< Quay lại
Các tin khác
•  Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Phát triển ngành điều Việt Nam
•  Nghị định 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
•  Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
•  Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Vụ Kế hoạch
•  Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
•  Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước
•  Một số thay đổi về chính sách cho vay vốn phát triển thủy sản
•  Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
•  Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
•  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón
Tìm kiếm tin cũ