• TIN CHI TIẾT
  
Nghị định 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
(ngày cập nhật 30/05/2018 1:44:00 CH)
 
Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
 

Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố hóa kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng được hỗ trợ là tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Các chính sách hỗ trợ và điều kiện cụ thể:

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước:

+ Chính sách hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình. Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

+ Điều kiện: Với trường hợp xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công, công trình tích trữ nước phải đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 03 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước:

+ Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha; hỗ trợ tối đa 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.

+ Điều kiện: Để được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện: 1- Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở; 2- Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 3- Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền.

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương: Hỗ trợ tối đa 70%, riêng vùng trung du, miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Hỗ trợ tối đa 40% giá trị  mua máy móc, thiết bị đầu tư xây dựng.

Về nguồn vốn hỗ trợ: i) Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách thông qua chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan. ii) Ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị định đã quy định cụ thể về cơ chế hỗ trợ, hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ, trách nhiệm triển khai thực hiện của các Bộ, Ban, ngành và địa phương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Download file đính kèm:
Cao Vũ Hiển
Số lần xem:750

<< Quay lại
Các tin khác
•  Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
•  Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Vụ Kế hoạch
•  Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
•  Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước
•  Một số thay đổi về chính sách cho vay vốn phát triển thủy sản
•  Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
•  Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
•  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón
•  Xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương tiêm phòng bệnh lở mồm long móng gia súc năm 2018
•  Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Tìm kiếm tin cũ