• TIN CHI TIẾT
  
Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
(ngày cập nhật 30/05/2018 1:42:00 CH)
 
Ngày 14/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
 

Nghị định này quy định về phân loại, phân cấp công trình thủy lợi; năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Nghị định này bao gồm 05 Chương và 38 Điều cụ thể hóa một số quy định tại Luật Thủy lợi, một số nội dung chính:

- Về phân loại công trình thủy lợi, gồm: Đập, hồ chứa nước; trạm bơm; cống; hệ thống dẫn, chuyển nước; đường ống; bờ bao thủy lợi; hệ thống công trình thủy lợi. Trong mỗi loại hình, có quy định cụ thể về phân cấp, việc phân cấp được xác định trên nguyên tắc: i) Xác định cấp công trình theo năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa, đặc tính kỹ thuật và điều kiện địa chất nền của các công trình trong cụm đầu mối. Cấp công trình thủy lợi là cấp cao nhất trong số các cấp xác định theo từng tiêu chí trên. ii) Cấp của công trình đầu mối được xác định là cấp của công trình thủy lợi. Cấp của hệ thống dẫn, chuyển nước nhỏ hơn hoặc bằng cấp công trình đầu mối và nhỏ dần theo sự thu hẹp phạm vi phục vụ. Cấp của hệ thống dẫn, chuyển nước cấp dưới nhỏ hơn 01 cấp so với cấp của hệ thống dẫn, chuyển nước cấp trên.

- Trên cơ sở quy định về phân loại, phân cấp công trình thủy lợi, Nghị định đã quy định cụ thể yêu cầu về năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phù hợp các loại hình, cấp công trình.

- Một nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định là nội dung về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Các nội dung về cấp phép đã được quy định trên nguyên tắc: i) Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước; bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; ii) Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; iii) Phù hợp với quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch thủy lợi được duyệt thì căn cứ vào thiết kế, nhiệm vụ của công trình thủy lợi và bảo đảm an toàn, vận hành công trình thủy lợi.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Download file đính kèm:
Cao Vũ Hiển
Số lần xem:743

<< Quay lại
Các tin khác
•  Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Vụ Kế hoạch
•  Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
•  Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước
•  Một số thay đổi về chính sách cho vay vốn phát triển thủy sản
•  Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
•  Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
•  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phân bón
•  Xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương tiêm phòng bệnh lở mồm long móng gia súc năm 2018
•  Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
•  Đến năm 2020 sẽ có 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
Tìm kiếm tin cũ