• TIN CHI TIẾT
  
Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành Tôm Việt Nam đến năm 2025
(ngày cập nhật 08/02/2018 10:44:00 SA)
 
Ngày 18/1/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 79/QĐ-TTg ban hành kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành Tôm Việt Nam đến năm 2025.
 

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động là nhằm phát triển ngành tôm Việt Nam trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước.

Một số chỉ tiêu cụ thể đối với giai đoạn 2017 - 2020:

+ Giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 5,5 tỷ USD (tăng trưởng bình quân đạt 10,79%/năm) trong đó giá trị kim ngạch tôm nước lợ xuất khẩu là 4,5 tỷ USD;

+ Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 710.000 ha; tổng diện tích nuôi tôm càng xanh tập trung đạt 30.000 ha; nuôi tôm hùm đạt 1.000.000m3 lồng;

+ Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 832.500 tấn (tăng trưởng bình quân đạt 5,63%/năm). Trong đó tôm nước lợ đạt 800.000 tấn; tôm càng xanh đạt 30.000 tấn; tôm hùm đạt 2.500 tấn.

Một số chỉ tiêu cụ thể đối với giai đoạn 2021 - 2025:

+ Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tôm đạt 10 tỷ USD (tăng trưởng bình quân đạt 12,7%/năm), trong đó giá trị kim ngạch tôm nước lợ xuất khẩu là 8,4 tỷ USD;

+ Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 750.000 ha; diện tích nuôi tôm càng xanh tập trung đạt 50.000 ha; nuôi tôm hùm đạt 1.300.000 m3 lồng;

+ Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 1.153.000 tấn (tăng trưởng bình quân đạt 6,73%/năm). Trong đó tôm nước lợ đạt 1.100.000 tấn; tôm càng xanh đạt 50.000 tấn và tôm hùm đạt 3.000 tấn.

Bản kế hoạch nêu lên 5 nhiệm vụ chính đối với từng loại hình nuôi tôm, đối tượng tôm nuôi và đối với việc chế biến tiêu thụ sản phẩm tôm, cụ thể như: 1) Đối với nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh; 2) Đối với tôm nước lợ nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, nuôi quảng canh; 3) Đối với nuôi tôm càng xanh; 4) Đối với nuôi tôm hùm; 5) Đối với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm tôm.

Và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện Bản kế hoạch: giải pháp về tổ chức và quản lý sản xuất; về khoa học công nghệ và khuyến ngư; về phát triển thị trường; về thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường; về cơ chế chính sách; về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành tôm; về hợp tác quốc tế; giải pháp về nguồn vốn thực hiện.

Bản Kế hoạch cũng phê duyệt việc thực hiện 1 chương trình và 7 đề án có liên quan để đạt được mục tiêu đề ra nêu trên cũng như phân bổ chỉ tiêu diện tích, sản lượng tôm nước lợ cho từng địa phương đến năm 2020 và đến năm 2025.

Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành Tôm Việt Nam đến năm 2025 có hiệu lực từ ngày ký, chi tiết tại file đính kèm./.

 

Download file đính kèm:
Hoa Hồng
Số lần xem:855

<< Quay lại
Các tin khác
•  Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” năm 2017
•  Xuất cấp gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
•  Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 170/CĐ-TTg về phòng chống rét đậm, rét hại
•  Thủ tướng phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công.
•  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định công nhận giống tiến bộ kỹ thuật đối với giống Sa nhân tím, xuất xứ Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
•  Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp
•  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
•  Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch công tác quốc phòng - an ninh năm 2018
Tìm kiếm tin cũ