• TIN CHI TIẾT
  
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” năm 2017
(ngày cập nhật 07/02/2018 8:56:00 SA)
 
Ngày 28/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”.
 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ và hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh triển khai các hoạt động của Chương trình. Kết quả chính đạt được trong năm 2017 như sau:

1. Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 71,5%, ngô lai đạt trên 90%; cung cấp giống chất lượng để trồng tái canh 1.500 ha chè, 12 ngàn ha điều, 25 ngàn ha cà phê. Tỷ lệ đàn bò lai đạt 60,4%; tỷ lệ lợn lai và lợn ngoại trên 92,7%; gà công nghiệp 31%, gia cầm bản địa công nhận TBKT trên 90%...

2. Các quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường (như VietGAP, Global GAP...) được phổ biến nhân rộng. Đến 31/12/2017, ngành trồng trọt có 1.575 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 21.096,4 ha (cà phê 100 ha, chè 1.699,95 ha, lúa 1.681,9 ha, cây ăn quả 14.019,13 ha, rau 3.595,43 ha). Số trang trại chăn nuôi theo quy trình VietGAHP, GloGAP chiếm khoảng 9%. Hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị được nhân rộng. Đến hết năm 2017, cả nước có khoảng 600 nghìn ha cánh đồng lớn được xây dựng, trong đó diện tích trồng lúa 517 nghìn ha; khoảng 1.500 hợp tác xã, gần 2.000 tổ hợp tác có liên kết sản xuất với doanh nghiệp; 1.600 doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với hợp tác xã và tổ hợp tác.

3. Thành lập mới 1.189 HTX; đào tạo được 954 lớp tập huấn về hợp tác xã, với 46.160 lượt người tham gia; 480 hợp tác xã được hỗ trợ xúc tiến thương mại; 1.676 hợp tác xã được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

4. Nâng cấp 106,5 km đê biển; củng cố, tu bổ 62,5 km kè biển và 120 cống; trồng mới 57,6 ha rừng chắn sóng ven đê biển. Củng cố, tu bổ 407,6 km đê sông, 83 km nền đê được xử lý khoan phụt vữa, 41,6 km được xử lý sạt lở, 121 cống dưới đê được tu sửa.

5. Xây dựng, nâng cấp 10 hồ chứa trên các đảo đông dân cư, đảm bảo cung cấp nước ngọt cho 1.456 hộ, đưa tổng số hộ trên các đảo có đông dân được cung cấp nước ngọt đến hết năm 2017 là 13.189 hộ.

6. Sắp xếp ổn định được 22.338 hộ dân cư, trong đó: 15.489 hộ vùng có nguy cơ cao về thiên tai, 3.587 hộ vùng đặc biệt khó khăn, 1.544 hộ vùng biên giới, hải đảo và 1.768 hộ dân di cư tự do. Đồng thời, xây dựng được 358 km đường giao thông nội vùng, 26 công trình thủy lợi nhỏ, 78 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, 106 giếng (bể chứa nước), 70 trạm biến áp, 159 km đường dây điện trung và hạ thế, 112 phòng học, 6 công trình trạm y tế, 44 công trình nhà văn hóa và san gạt gần 3 triệu m3 đất đá, cùng nhiều công trình thiết yếu khác… Các hộ di dân tuy bước đầu còn khó khăn, song cơ bản đã ổn định nơi ở, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định lâu dài.

Nguyễn Thị Duyên
Số lần xem:897

<< Quay lại
Các tin khác
•  Xuất cấp gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
•  Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 170/CĐ-TTg về phòng chống rét đậm, rét hại
•  Thủ tướng phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công.
•  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định công nhận giống tiến bộ kỹ thuật đối với giống Sa nhân tím, xuất xứ Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
•  Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp
•  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
•  Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch công tác quốc phòng - an ninh năm 2018
•  Vụ Kế hoạch ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Tìm kiếm tin cũ