• TIN CHI TIẾT
  
Phê duyệt đề cương, dự toán Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch Vườn quốc gia Tam Đảo
(ngày cập nhật 09/01/2018 11:55:00 SA)
 
Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tam Đảo giai đoạn 2011-2020 được Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2011. Sau gần 10 năm thực hiện quy hoạch đã giúp Vườn thực hiện cơ bản các yêu cầu nhiệm vụ về bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái.
 

Tuy nhiên, cũng xuất hiện những tồn tại, bất cập như: Ranh giới các phân khu chức năng chưa phù hợp với yêu cầu phát triển; tình trạng giao đất chồng chéo, tranh chấp đất đai kéo dài với các hộ dân tại các thôn, bản vùng đệm thuộc 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Vì vậy, quy hoạch Vườn cần được điều chỉnh để khắc phục những tồn tại nêu trên.

Thực hiện Quyết định số 3802/QĐ-BNN-KH ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ quản lý các dự án điều tra cơ bản và quy hoạch mở mới năm 2018; ngày 20/10/2017 Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ký Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán “Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch Vườn quốc gia Tam Đảo”.

Nội dung, trình tự các bước thực hiện Dự án điều chỉnh quy hoạch Vườn quốc gia Tam Đảo theo hướng dẫn tại Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Thời gian thực hiện dự án 01 năm (năm 2018). Việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch là cơ sở để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ Quyết định điều chỉnh quy mô diện tích, các phân khu chức năng của Vườn quốc gia Tam Đảo trong giai đoạn tới./.

Phạm Trung Kiên
Số lần xem:680

<< Quay lại
Các tin khác
•  Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
•  Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
•  Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
•  Thủ tướng giao dự toán ngân sách 2018
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định phòng, chống dịch bệnh
•  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
•  Tiềm năng phát triển một số cây ăn quả chủ lực của Việt Nam
•  Đánh giá hiện trạng ngành cây ăn quả Việt Nam
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030
Tìm kiếm tin cũ